Sant Celoni: 93 867 58 22 · Viladecans: 93 658 84 06

Implants dentals

implantes-dentales

Implantología: Recupera les dents perdudes

L’implantología es la millor opció per reemplaçar les peces dentals perdudes i d’aquesta forma, no perdre la funció ni l’estética dental .

Devant la mancança d’una o varies peces dentals, els implants actuen com a arrel artificial substituint l’original i aportan la subjecció a la nova prótesis que substituirà la dent perduda.

Els implants es col·loquen a l’os mandibular o maxil·lar, i estan fabricats amb materials biocompatibles, com pot ser el titani.

beneficios-implantes-dentales

Beneficis dels implants

  • El pacient aconsegueix recuperar la funció masticatoria completament, al recuperar la o les peces perdudes.
  • A més a més, estéticament s’aconsegueix restituir el somriure del pacient.
  • Les dents naturals contigües no es veuran afectades.
  • Es tracta, en general, d’un procés senzill.

 

analisis-3d-implantes

Análisi previ al tractament

La nostra clínica utilitza la tecnologia més novedosa, que permet realitzar un correcte diagnóstic amb tecnologia 3D. D’aquesta manera podem visualitzar tant la forma, com el tamany de l’os i de les futures peces.

A dental Vela-Segalà, el Doctor Vela, especialista reconegut en implantologia, analitza cada cas per oferir als nostres pacients el millor tractament basant-se sempre en numerosos estudis i aplicant les tecniques mes innovadores.

cirugia-implantes

Tractament d’implants dentals

La técnica consisteix en substituir les dents que falten per implants a través d’una intervenció quirúrgica lleu. El procés, com hem dit, és un procés senzill.

Es tracta de col·locar una arrel de titani a l’interior de l’os maxil·lar o de la mandibula que es convertirà en la base en la que s’incorporaran tot tipus de prótesis (dents unitaries, ponts de varies peces o rehabilitacions totals).

En la major part dels casos els implants es col·loquen amb una simple operació amb anestesia local que finalitza amb la fixació d’uns punts de sutura que es treuran al cap de pocs dies. En tractaments més complexes, trevallem amb un anestesista que realitza suaus sedacions, imprescindibles en aquest tipus de cirugies .

resultados-impalntes

Resultat del tractament amb implants

Els resultats que obtenim són molt bons i de llarga duració gràcies a l’innovació i formació continuada del personal médic de les nostres centres.

Tot i això, és necessaria una col·laboració per part del pacient amb les indicacions que realitza el professional per assegurar l’èxit i que es produeixi una correcta unió entre l’os i l’implant.

A més a més, el pacient haurà de realitzar diverses revisions periódiques, on es verificaran els nivells d’os en contacte amb l’implant, l’adaptació dels diferents components de la prótesi i el manteniment d’una geniva sana al voltant de la protesi.