Sant Celoni: 93 867 58 22 · Viladecans: 93 658 84 06

Pròtesis Dentals

Les pròtesis dentals són elements artificials que substitueixen a les dents perdudes o en molt mal estat.

Si has perdut alguna dent (independentment de la causa), els nostres experts en pròtesis dentals a Viladecans i Sant Celoni poden ajudar-te a recuperar la teva qualitat de vida.

Prótesis dentales

Tipus de pròtesis dentals

Dins de les pròtesis dentals podem trobar 2 grans tipus (pròtesis dentals fixes i pròtesis dentals amovibles), que al seu torn es divideixen en més subtipus.

Les pròtesis dentals fixes són aquelles que estan totalment subjectes a dents o implants dentals, mentre que les amovibles són les que es poden llevar per a alguna activitat concreta (per exemple, perquè la persona es renti les dents) i tornar-se a posar després.

Prótesis dentales fijas

Pròtesis dentals fixes

Aquestes pròtesis, fixades a les dents o implants dentals, són les més recomanables davant la pèrdua de peces dentals. Sempre que les condicions dentals del pacient ho permetin, serà aconsellable optar per una solució fixa abans que per una amovible.

Pròtesis dentals fixes sobre dents

Aquestes pròtesis dentals se subjecten en la boca gràcies a les dents adjacents als perduts. És necessari tallar les dents en bon estat perquè la pròtesi dental col·locada encaix a la perfecció.

Pròtesis dentals sobre implants

Aquestes pròtesis dentals són les que més s’acosten a la sensació de tenir dents naturals. Primer es col·loquen els implants dentals que fan la funció de les arrels dentals i, diversos mesos després, es posen les corones dentals que fan la funció de les dents perdudes.

Pròtesis dentals amovibles

Els tipus de pròtesis amovibles amb els quals treballem en Vela-Segalà són els següents.

Pròtesi amovible sobre dents

Serveix per a reemplaçar diverses dents i es recolza sobre les dents naturals en bon estat.

Pròtesi completa amovible

És una solució per a aquells pacients desdentats. Es coneixen popularment com a “dentadures postisses” i es recolzen directament en la mucosa.

Pròtesi amovible sobre implants

Tant per a casos de pacients sense cap dent com per a persones desdentades parcialment, podem optar un posar una pròtesi dental sobre uns pocs implants dentals col·locats de manera estratègica, combinant la major fixació que aporten els implants amb el component amovible de la pròtesi.

¿Por qué es importante sustituir los dientes perdidos?

Per què és important substituir les dents perdudes?

Quan es perden dents, reposar-los amb pròtesis dentals és fonamental per a poder conservar la salut dental.

Les dents que cauen deixen en la boca buits que tendeixen a ser ocupats per les dents adjacents, que es mouen cap a aquests espais al no tenir cap “límit”. Aquests desplaçaments indesitjats generaran desequilibris en la cavitat oral, la qual cosa provocarà la pèrdua de més dents i la deterioració de les funcions bàsiques de la nostra mandíbula.

Experts en Pròtesis Dentals a Viladecans i Sant Celoni

En les nostres clíniques dentals tenim molta experiència en els tractaments amb pròtesis dentals. Si has perdut alguna dent o tens algun en molt mal estat, pots demanar una cita amb els nostres especialistes per a una valoració totalment personalitzada.

Has perdut alguna dent?

En Vela-Segalà podem ajudar-te a recuperar el teu somriure i la teva salut dental.

Demana cita

Whatsapp la clinica Sant Celoni