Sant Celoni: 93 867 58 22 · Viladecans: 93 658 84 06

Estetica dental

estetica-dental

Aconsegueix el somriure perfecte

Els nostres tractaments d’estética tenen cada vegada més demanda per la societat i aconseguir un somriure perfecte es una de les prioritats entre els pacients.

El somriure forma part de la nostra imatge, i millorar-la aporta beneficis, com pot ser una millora de l’autoestima, confiança en el pacient, en definitiva salut i benestar social.

És per tot això que dins d’aquesta especialitat de l’odontologia, comptem amb diferents tractaments i técniques innovatives entre les que es pot escollir en funció de les necessitats de cada pacient per crear un somriure bonic i a la vegada natural.

A través d’un estudi i diagnóstic previ del pacient els nostres professionals podran determinar el tractament mes convenient en cada cas. Per a dur a terme aquests tractaments es realitzarán estudis radiológics i s’utilitzaran innovadores técniques, com l’estudi 3D i la técnica DSD o Diseny digital del somriure, que permet visualitzar el resultat final del tractament abans d’iniciar-lo.

Tractaments d’estética dental

blanqueamiento

Blanquejament dental

El procés es centra en aclarir la dent eliminant de l’esmalt totes aquelles partícules que han alterat el seu color original. Alteracions produides pel pas del temps, i sobre tot per l’acció de sustancies com el café, el tabac o cosmètics, entre d’altres.

Amb aquesta técnica s’eliminen tots els agents que han tenyit la dent restablint el color original del nucli de la dent, que no s’altera mai.

tipos-de-carillas

Carilles i microcarilles

És un tractament amb el que s’aconsegueixen resultats estétics sense quasi bé alterar la peça dental, simplement produint un petit desgast de la cara externa de la dent.

Les carilles es disenyarán a mesura per cada pacient. El tractament consisteix en adherir a la dent o dents, fines capes amb les que s’aconsegueix recuperar i corregir la forma i el color de la dent. També corregeixen defectes com diastemes o separació de les dents, sense recorrer als tracatments d’ortodoncia.

Les principals ventatges de les carilles son la seva resistència i la duració dels resultats.

carillas-y-microcarillas

Tipus de carilles

Entre les carilles, podem trovar les de composite (un material similar al que s’utilitza per les obturacions) i les carilles de ceràmica o porcellana (molt més fines i que requereixen una preparació menor de la dent abans del tractament).

Les diferències principals entre elles són:

  • El tractament amb les carilles de composite es reversible i amb les de porcelana no ho és.
  • Amb les de porcellana s’obtenen resultats estétics de gran qualitat, ja que proporcionen mes durabilitat i una semblança a les dents naturals major.
fundas-dentales

Corones o fundes de porcellana

Amb l’objectiu de recuperar la funcionalitat i l’aspecte natural de la dent, les corones es fixen sobre la dent cubrint-la completament, reforçant-la i recuperant així la seva morfologia. Són prótesis fixes que poden utilitzar-se tant sobre dents naturals com sobre implants.

Es col·loquen frequentment en dents posteriors com molars i premolars, ja que són les dents que es desgasten més habitualment pel procés de la masticació.

Beneficis pel pacient

L’ús de corones o fundes aconsegueix solucionar problemes de salut pel pacient així com també excel·lents resultats estétics:

  • Reparar una dent fracturada
  • Substituir obturacions
  • Reforçar una dent molt desgastada o destruida.
  • Reparar una dent quan el teixit dental sa no es suficient.
  • Cubrir la falta d’una o varies peces, col·locant la corona sobre l’implant dental.

Solucions de llarga durada, resistents i imperceptibles.

Les corones reforcen la peça dental aportan més resistencia i força. A la vegada es tracta d’una opció de llarga durada i imperceptible per als altres.

alineacion-sonrisa

Contornejat estétic dental

A través d’aquesta técnica odontológica s’aconsegueix millorar el somriure del pacient eliminant una petita part d’esmalt i d’aquesta manera, eliminar també les diferencies i anomalies que existeixen a les dents.

És ideal per a aquells pacients que necessiten petits retocs en dents punxagudes, diferencies de tamany, d’espessor… i també millorar l’aparença de la dent si aquest ha estat afectat per alguna caries.

El ventatge principal d’aquesta técnica es que s’aconsegueix igualar la morfologia de les dents. És molt fàcil de realitzar i no necessita anestesia.

Contornejat estétic de les genives

A través d’aquesta técnica i amb microcirugia, s’aconsegueix corregir l’excés o la mancança de geniva solucionant l’exposició de les arrels del dent amb técniques d’empels de geniva, allargaments de corona o reconstruccions estétiques.

incrustaciones-porcelana

Incrustacions Inlays, onlays i overlays

Amb la finalitat de recuperar aquella part de la dent perduda degut a fractures, caries o també per la subtitució d’obturacions vells fets amb amalgama de plata, s’utilitzen incrustacions de materials biocompatibles com la porcellana.

Depenent del lloc on es col·loquin serán incrustacions inlays (si es només a la part superior de la dent), onlays (al mig) i overlays (en cas que cubreixin tota la dent).

Aquestes últimes suposen un tractament alternatiu a les corones dentals.